Міжнародна конференція

Міжнародна конференція

У «Квітці полонини» на міжнародній конференції обговорювали сучасні аспекти збереження здоров’я людини


Фітотерапевти вчергове зібралися на міжнародну конференцію
у "Квітці полонини"
Ювілейна X Міжнародна міждисциплінарна науково-практична  конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», приурочена до 25-річчя науково-дослідного інституту фітотерапії УжНУ, традиційно відбулась 21-22 квітня 2017 р. в санаторії «Квітка полонини». Її організаторами виступили обласна державна адміністрація, УжНУ, Словацький аграрний університет в Нітрі, Інститут збереження біорізноманіття в Нітрі, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Міжнародний інститут людини  і глобалістики  «НООСФЕРА», санаторій «Квітка полонини».
 


Загалом у конференції взяли участь 126 учасників (науковці і практичні лікарі, фармацевти, біологи, фізики, вчителі, представники різних спеціальностей), які представляли 14 наукових, освітніх, науково-впроваджувальних і громадських організацій, закладів і установ з України (з Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Одеси, Дніпра, Херсона та Ужгорода), Словаччини, Сербії та Угорщини.
Серед них 22 докторів наук, 27 кандидатів наук, 26 закордонних гостей, а також 39 практичних лікарів.
На конференції впродовж 2-х днів її роботи було заслухано і обговорено  35 доповідей на пленарних засіданнях та 98 стендових доповідей.  До початку конференції був виданий збірник її праць (393 стор.).
Учасники конференції провели три тематичні пленарні засідання, на яких обговорили актуальні проблеми стану здоров’я людини та застосування раціонального харчування, фітотерапії та інших засобів природного походження для збереження доброго самопочуття. Йшлося також про охорону біорізноманіття навколишнього середовища, актуальні питання культивування рослин з лікувально-профілактичним ефектом.
Учасники конференції констатували, що НДІ фітотерапії Ужгородського національного університету за 25 років наукової діяльності тривалий час залишався єдиним і унікальним в Україні щодо комплексної проблематики лікування, оздоровлення і профілактики захворювань з допомогою природних рослинних засобів. Зокрема, впродовж чверті століття в НДІ було вивчено та апробовано в лікувально-профілактичній практиці понад 100 екологічно-чистих лікарських рослин Карпат; впроваджено в медичну практику десятки фітозасобів та фіточаїв як для дітей, починаючи з раннього віку, так і для інших вікових категорій населення; здійснено значний практичний вклад та набуто важливий досвід реабілітації потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС з розробкою відповідної концепції оздоровлення населення України на основі використання фітопрепаратів і фітопродуктів, що пройшла свого часу схвалення Вченої Ради МОЗ України та медичної громадськості. Впродовж останніх років посилена увага спрямовувалась і на профілактику йододефіцитних захворювань та розроблення йодовмісних профілактичних засобів та їх впровадження серед населення і зокрема серед школярів. Окрім того, в рамках наукової діяльності НДІ фітотерапії видано понад 10 наукових монографій та учбових посібників, проведено 14 наукових і науково-практичних конференцій міжнародного рівня, зокрема, останні 10 – на базі санаторію «Квітка полонини».
Заснування в 1992 році наказом МОН України і плідна робота НДІ фітотерапії УжНУ у м.Ужгороді пов’язані з багаторічною і самовідданою науково-педагогічною діяльністю його директора, професора, доктора медичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Ганич Оксани Миколаївни, якій учасники конференції висловили подяку за багаторічну і сумлінну роботу з розвитку науково-практичного напрямку фітотерапії і супутніх напрямків природного лікування, організацію і проведення щорічних міжнародних міждисциплінарних конференцій з актуальних питань збереження здоров’я людини.

Новини